IBAN
NL42INGB0004326822


Water & Sanitatie

water

“Gebrek aan schoon drinkwater is de moeder van alle problemen”

Deze uitspraak van Michael Ngoga, supervisor van een groot waterproject in de sloppenwijk Banda te Kampala, vat veel samen. Friends for People ondersteunt dit project.

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn essentiële voorwaarden voor de volksgezondheid en voor het voorkomen en bestrijden van ziektes. Drinkwater is een eerste vereiste om te overleven, maar water is ook noodzakelijk voor persoonlijke hygiëne en om voedsel mee te bereiden. Sanitaire voorzieningen zorgen ervoor dat ontlasting geen ziektes kunnen overbrengen.

Sanitatie, een woord dat niet in de ‘Dikke Van Dale’ staat, betekent ‘sanitaire voorzieningen’ als latrines, toiletten en riolering maar ook meer dan dat; educatie en bewustwording.

Het is van belang mensen in ontwikkelingslanden en in sloppenwijken te helpen aan schoon drinkwater maar ook het in stand te houden. Het realiseren van waterkiosks, watertanks en putten is belangrijk maar ook het onderhouden van deze voorzieningen en natuurlijke waterbronnen. Het geven van voorlichting en educatie is daarnaast essentieel zodat mensen zich bewust zijn van het nut en de noodzaak om en hoe het in stand te houden op lange termijn.

Schoon drinkwater is het begin van een gezond leven en geeft een mens tijd en energie om andere dingen te doen zoals naar school gaan of werken. Toegang tot water en sanitatie is een voorwaarde voor het verbeteren van de algemene leefomstandigheden en productiviteit.


De stichting Friends for People  (stichting.friendsforpeople@gmail.com) staat sinds 2005 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (nr. 30208864). Het fiscaal nummer is 8168.44.793.

Donaties zijn welkom op IBAN  NL42INGB0004326822 ter ondersteuning van de projecten, bij voorbaat hartelijk dank.