IBAN
NL42INGB0004326822


Project ‘Free Your Mind’

FYM

Project ‘Free Your Mind’ is een programma ter verbetering van de levensomstandigheden en educatie van(wees)kinderen in de leeftijd van vier tot zestien jaar in de sloppenwijk Banda aan de rand van Kampala, de hoofdstad van Oeganda.

Het is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Oegandese niet gouvermentele organisatie ‘Africa Child Learning Center’ en de Nederlandse stichting ‘Friends for People’.  Sinds 2005 zijn zij partnerorganisaties. In de periode 2008 – 2010 richten zij zich gezamenlijk op het uitbouwen van de onderwijsactiviteiten en het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Daarbij is er speciale aandacht voor het opstellen, uitvoeren en integreren van een programma op het gebied van psychosociale hulpverlening. Het bestaande reguliere onderwijs is té weinig toegankelijk voor kinderen die psychische schade hebben opgelopen.

Onderzoek toont aan dat zo’n twee derde van de kinderen die onderwijs volgen binnen het Africa Child Learning Center niet goed in staat zijn normaal te functioneren en mee te draaien in het reguliere basisonderwijs. Dit wordt veroorzaakt door moeilijke levensomstandigheden, nare herinneringen en onverwerkte ervaringen. Voorbeelden hiervan zijn oorlog, ziekte, armoede, verwaarlozing en mishandeling maar ook belast worden met de financiële, medische en/of emotionele zorg voor zieke ouders of familieleden.

Deze kinderen zijn niet in staat gebleken, zonder deskundige hulp, nare ervaringen en herinneringen te verwerken. Hierdoor wordt hun ontwikkeling geremd en bemoeilijkt. Ze hebben te kennen gegeven behoefte te hebben aan een vertrouwde en veilige leeromgeving, begeleiding en counseling zodat ze kunnen beginnen met het verwerken van hun ervaringen en zich verder kunnen ontwikkelen.

De docenten binnen het Africa Child Learning Center hebben aangegeven niet voldoende in huis te hebben om deze kinderen te helpen. Er zijn veel kinderen ernstig beschadigd wat een afbreukrisico vormt voor de docenten. Ze hebben behoefte aan kennis op het gebied van psychosociale hulpverlening en ondersteuning van counselors zodat zorg- en onderwijstaken verdeeld kunnen worden.

Om dit te veranderen is een projectplan gemaakt, voor de periode 2008-2010, met de doelstellingen:

  • psychosociale hulpverlening integreren in het bestaande onderwijssysteem
  • docenten en counselors trainen
  • kinderen en (pleeg)ouders/verzorgers trainen en/of voorlichten
  • een veilige en vertrouwde leeromgeving creëren voor de kinderen
  • de problemen van leerlingen in kaart brengen en opnemen in op te zetten digitale dossiers
  • praktische middelen en materialen aanschaffen om bovenstaande dingen mogelijk te maken
  • psychische schade bij kinderen zodanig herstellen dat regulier basis onderwijs mogelijk is.

Om dit plan uit te voeren kunnen wij uw steun goed gebruiken!


De stichting Friends for People  (stichting.friendsforpeople@gmail.com) staat sinds 2005 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (nr. 30208864). Het fiscaal nummer is 8168.44.793.

Donaties zijn welkom op IBAN  NL42INGB0004326822 ter ondersteuning van de projecten, bij voorbaat hartelijk dank.