IBAN
NL42INGB0004326822


Educatie

educatie75

Wanneer je kinderen in Banda ongeacht hun leeftijd, ervarigen of problemen de vraag stelt: “Wat heb jij het meeste nodig?”  krijg je altijd hetzelfde antwoord:

“Ik wil naar school!”

In Banda zijn niet genoeg scholen voor alle kinderen en veel (wees)kinderen kunnen het schoolgeld niet betalen. Het educatieproject is dan ook begonnen met de wens van de bevolking om scholen te bouwen. Anno 2009, staan er in totaal drie scholen en gaan ruim 3000 kinderen naar school.

Het doel van het educatieproject is om de levensomstandigheden en educatie van (wees)kinderen in de leeftijd van 4-16 jaar in de sloppenwijk Banda te verbeteren. Zover is het echter nog niet. Veel kinderen hebben zeer moeilijke levensomstandigheden, nare ervaringen of trauma’s. Hierdoor kunnen ze niet goed leren, zich moeilijk concentreren en zich niet op een normale manier verder ontwikkelen.

Om dit probleem aan te kunnen pakken is het project “Free Your Mind” ontwikkeld. Dit is een project dat tot doel heeft de psychische schade bij kinderen zodanig te verminderen dat zij  kunnen profiteren van het basisonderwijs. Dit project is van start gegaan in november 2008 met het trainen van docenten in het geven van psychosociale ondersteuning en het opzetten en uitvoeren van groepscounseling. In 2009 is dit geïntegreerd in het bestaande lesprogramma.

Friends For People steunt het educatieproject middels financiering voor uitbreiding van scholen, aanschaffen van lesmaterialen en kennisoverdracht.


De stichting Friends for People  (stichting.friendsforpeople@gmail.com) staat sinds 2005 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (nr. 30208864). Het fiscaal nummer is 8168.44.793.

Donaties zijn welkom op IBAN  NL42INGB0004326822 ter ondersteuning van de projecten, bij voorbaat hartelijk dank.