IBAN
NL42INGB0004326822


Home

borderALG2procent50

De stichting ‘Friends for People’ ondersteunt ontwikkelingsprojecten. Doelgerichte projecten opgestart en uitgevoerd door de lokale bevolking. Mensen op hun eigen manier hun eigen problemen laten oplossen is hierbij het uitgangspunt. Ideeën en plannen moeten worden gedragen door de bevolking zelf.

Friends for People ondersteunt deze eigen plannen en ideeën van de lokale bevolking. Door mee te denken. Door te faciliteren. Door te coördineren. Door te trainen. Door te adviseren. Door organisaties op te bouwen en met elkaar te verbinden. Zelfredzaamheid te vergroten door te investeren in de talenten en de mogelijkheden van de mensen zodat ze krachtiger worden en zelf hun ideeën en plannen kunnen uitvoeren.

Tot en met 2025 ligt de focus op de Afrikaanse sloppenwijk ‘Banda’ in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. In deze wijk wonen zo’n 40.000 mensen die rond moeten komen van minder dan 1 euro per dag. Het dagelijks leven is niet makkelijk, er is armoede, ziekte, behoefte aan meer schoon drinkwater, onderwijs, werk en medische zorg.

Veel mensen die in de sloppenwijk Banda woonachtig zijn hebben echter ook goede ideeën, wensen en oplossingen hoe de levensomstandigheden te veranderen en verbeteren. Door mensen in de gelegenheid te stellen deze om te zetten in concrete voorstellen en projecten en die uit te voeren ontstaat de mogelijkheid de problemen aan te pakken, eigenwaarde te ontwikkelen en resultaten te behalen en behouden.


De stichting Friends for People  (stichting.friendsforpeople@gmail.com) staat sinds 2005 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (nr. 30208864). Het fiscaal nummer is 8168.44.793.

Donaties zijn welkom op IBAN  NL42INGB0004326822 ter ondersteuning van de projecten, bij voorbaat hartelijk dank.